Cursus tekenen en schilderen

Belangrijk!!

Door verhuizing is Sora van Thiel helaas niet meer in de gelegenheid om de maandagavond cursus te geven.

Wij vinden het bijzonder jammer dat het zo loopt, we hadden graag gezien dat Sora haar cursus ook in het nieuwe jaar had kunnen geven.

Hartelijk dank Sora voor de geweldige inzet bij Atelier C3 en misschien dat in de toekomst de situatie meer geschikt is om alsnog een cursus bij ons te verzorgen!

Het goede nieuws is dat Toon van Gisbergen deze maandagavondcursus weer kan gaan geven! Dus tekenen/schilderen kan bij Toon op de maandagavond en de donderdagmiddag!

 

Ik nodig je uit om de uitdaging van het teken en schilderen aan te gaan. Tekenen kan als basis dienen voor het schilderen, maar ook een zelfstandig medium zijn. Het is een geweldig middel om het beeld te onderzoeken, te oefenen in toonwaardes, diepte, contrast en om snel mee te werken.

Tekenen en schilderen bestaat uit een combinatie van kijken, experimenteren, reageren en keuzes maken.
Mijn klassieke achtergrond in de schilderkunst neem ik graag mee in de lessen.

Het is voor mij essentieel om aan te sluiten bij jouw niveau en doel; wat wil je leren en hoe kan ik hierin een katalysator en een klankbord zijn.
Jouw prikkelen, uitdagen en begeleiding in het schilderen en tekenen.

Cursusdag: maandagavond (19.30-22.00 uur) 

Docent: Sora van Thiel
Cursusduur: 28 weken
Cursusgeld: 385,- euro
Contact: Sora van Thiel: 06-41125006

 

Mocht je interesse heb ben in deze cursus dan kun je je hier inschrijven!