gevel

 

Algemene informatie

Cursussen:
De cursussen beginnen in 2022 in week 38 (vanaf maandag 19 september) en lopen door tot ongeveer half mei 2023. We volgen de vakantieregeling zoals die geldt voor middelbare scholen in Brabant.

Inschrijven:
Je kunt je uitsluitend voor een hele cursus inschrijven. Dit kan middels deze website.

Betalingen:
De betaling(en) dienen, onder vermelding van naam v.d. cursus, dag(deel), en docent, te geschieden op rekening: NL95INGB0008209845 tnv. Atelier C3 te Cromvoirt.
De betaling van het cursusgeld mag in twee termijnen gebeuren:

  • 1ste termijn (220,00): voor 19 september 2022
  • 2de termijn (165,00): voor 6 januari 2023
  • Voor de kennismakingscursus geldt: 1e termijn 175,00 euro en de 2e termijn 100 euro!
  • De zaterdag kennismakingscursus (12 keer) kost 165 euro (in 1 keer te betalen)

Aantal deelnemers:
Per cursus geldt een minimum aantal van 6 deelnemers en een maximum van 10/11 deelnemers (afhankelijk van de cursus).  Als een bepaalde cursus niet door mocht gaan krijgt je uiteraard het reeds betaalde cursusgeld terug!