gevel

 

Algemene informatie

Cursussen:
De cursussen beginnen in week 38 (vanaf maandag 16 september) en lopen door tot ongeveer half mei 2020. We volgen hierbij de vakantieregeling zoals die geldt voor middelbare scholen in Brabant.

Inschrijven:
Je kunt je uitsluitend voor een hele cursus inschrijven. Dit kan middels het formulier op de website of het inschrijfformulier uit onze brochure.
Opsturen naar Atelier C-3, p/a Lambert de Wijsstraat 6, 5046LG in Tilburg.

Betalingen:
De betaling(en) dienen, onder vermelding van naam v.d. cursus, dag(deel), en docent, te geschieden op rekening: NL95INGB0008209845 tnv. Atelier C-3 te Cromvoirt.
De betaling van het cursusgeld mag in twee termijnen gebeuren:

  • 1ste termijn (200,00): voor 15 september 2019
  • 2de termijn (150,00): voor 15 januari 2020

Aantal deelnemers:
Per cursus geldt een minimum aantal van 6 deelnemers. Als een bepaalde cursus niet door mocht gaan krijgt je uiteraard het reeds betaalde cursusgeld terug!